Om betydningen af en konkret begivenhed

En konkret begivenhed

Man kan ikke tage et billede af en generel tendens

En nødvendig komponent i en shitstorm er en indtruffet begivenhed. Den er vigtig fordi de journalister som skal sprede og accelerere den nu engang har nemmere ved at opdage konkrete begivenheder (læs. nyheder) end forhold der har stået på i længere tid eller som på anden måde ikke er knyttet til noget som konkret sker. Men begivenheder er også en langt stærkere trigger hos netbrugerne, som med begivenheden får et konkret fikspunkt til opmærksomheden.

For at en shitstorm kan opstå, skal mange mennesker helst interessere sig for den samme case på samme tid. Og det bliver langt sværere, hvis der ikke findes noget konkret at rette opmærksomheden imod samtidigt. Man kan tage et foto af en konkret begivenhed – det kan man ikke af en generel tendens. Derfor er cases uden en konkret begivenhed langt svagere hvis man vil lave shitstorms.

plitkenPrøv at forestille dig at en avis skrev “Københavns ZOO afliver dyr for at holde bestanden nede”. Altså nøjagtigt den samme situation som aflivning af giraffen Marius – men uden en konkret case. Ville det mon have skabt den samme ballade? Well, svaret kan eksempelvis vi få ved at læse artiklen “Københavns ZOO afliver dyr for at holde bestanden nede” fra 2012.  Den skabte som bekendt ingen shitstorms. Det var den samme case formuleret som en generel tendens – ikke som en konkret begivenhed.

Generelle tendenser er abstrakte – begivenheder er konkrete. Og generelle tendenser er ganske enkelt langt sværere at fastholde opmærksomheden på eller at visualisere. Når vi f.eks. hører at 3 ikke betaler skat i Danmark (noget som så senere viste sig at skyldes at de ikke har tjent penge i Danmark endnu), kan du derfor forudse at det alt andet lige ikke føre til en ret stor shitstorm. En virksomhed der ikke foretager sig et eller andet mangler et fikspunkt som shitstormens deltagere kan være fælles om. Det er svært at tage en foto af en person der ikke betaler skat og som kan gøre mange mennesker vrede samtidigt. Også selvom selve indholdet – at en virksomhed angiveligt foretager lovlig teknisk skatteunddragelse – i sig selv bryder med manges opfattelse af god forretningsmoral. Hvis man nu havde optaget en video hvor 3’s direktør pralede af at snyde danskerne for skat, ville det have været en helt anden sag.

En rent teknisk forudsætning for god shitstorm er altså at man får transformeret det abstrakte til det konkrete. Hvis du synes at en virksomhed generelt har en dårlig kundeservice, så beskriv en konkret situation, hvor nogen udsættes for den. Som f.eks. i tilfældet Bremerholmens Blomster. Ingen aner om begivenheden nogensinde har fundet sted – men det er ligegyldigt i denne sammenhæng. Den konkrete stakkels gamle mand der står med rystende hænder og bliver nægtet at købe et stykke papir, er svær at glemme. Ingen opdateringer om generel dårlig kundeservice ville have opnået samme gennemslagskraft.

Når vi hører om et generelt forhold, så skal vi desuden bruge en del analytisk aktivitet for at afkode og forstå sagen. Når vi oplever noget i narrativ form, så taler det direkte til følelserne. Oprørte mennesker er langt nemmere at få til at trykke share end eftertænksomme mennesker der sidder og overvejer for og imod.

 

 

1 reply

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] fastfryser virkeligheden og gør den konkret – og konkrete begivenheder virker langt stærkere end abstrakte påstande eller generelle tendenser. Indholdet er desuden altid kun et udsnit af virkeligheden, så når man skaber indholdet og deler […]

Comments are closed.